Januar 2012.

Mulighederne for modtagelse af radio/tv signaler er i dag mange og forvirringen er total!
TV-Udbydere, leverandører, grossister, producenter og medier "slynger" om sig med begreber, muligheder og tilbud - hvor online eller tlf. salg direkte til slutkunde kombineret med f.eks. Trustpilot eller andre anmeldelser samt "supermarkedssalg" direkte til "gør det selv", er de bærende elementer og en helt bevidst strategi.

Strategien dækker over EN eneste ting:
SALG og atter salg DIREKTE til kunden, hvor en reel fagmand forinden burde have været med inden købet og samme fagmand ofte er såvel forhandler/installatør.

TV modtagelse kan i dag modtages på flere platforme med forskellige benævnelser og desværre også begrænsninger.
Platforme og begrænsninger, der bl.a. helt beror på hustandens beliggenhed, kabelføring, digitale udstyr m.m. mht. til en afgørende problemfri modtagelse af digitale signaler og muligheder.

Boxer TV: er seneste udbyder hvad angår "normal" modtagelse af betalings tv-programmer.
Boxer skal modtages via det digitale jordbaserede antennesignal, hvor der skal bruges egen velegnet antenne eller antennesignal fra ejendommens eget selvstændige antenneanlæg.
Tilslutning af Boxer til eksisterende kabel-tv, fiber eller IP-tv installationer, som kendes hos f.eks. You See, Stofa, EL-selskaber, TDC, kan IKKE bruges ved tilslutning af Boxer.
Læs i øvrigt afsnit nedenfor om "Antennemodtagelse" og "Grønne dækningskort".

Digital modtagelse/udstyr: digital modtagelse stiller krav til såvel hardware som software/firmware for problemfri modtagelse. Det samme gør sig gældende for slutbrugers beliggenhed uanset om der er tale om jordbaseret tv signal eller net baseret tv (læs: størrelse/hastighed på internetforbindelsen). 
Samme krav gælder derfor for al modtage udstyr, såvel udvendige som indvendige komponenter, herunder antenner, telelinier/forbindelser, kabler og stik.
Desværre ses det alt for ofte, at udstyr er af for dårlig kvalitet med alt for store tolerancer, udstyret "lover" mere end det kan holde eller er ikke færdigudviklet i forbindelse med software. Det samme gør sig gældende for manglende internet størrelse/hastighed.
Tendensen synes at være stigende i alle henseender!
Der er altid "kontant afregning" i den digitale verden såfremt tingende ikke er i orden.
Digital modtagelse kræver, at MANGE parametre er i orden og ikke mindst GENNEMTESTET - det er det langt fra altid.

Antennemodtagelse (DVB-T/DTT)/"Digital antenne" og Indendørs stueantenne: begrebet "Digital antenne" FINDES IKKE. Begrebet og produkterne er opfundet til lejligheden af producenter/grossister eller også er anmærkning på pakning ændret i forhold til tiden med analog modtagelse.
Indendørs stueantenne modtagelse er som i analog tiden ligeledes yderst usikkert.
Der er som udgangspunkt intet nyt hvad angår antenner i forhold til digital modtagelse . Antenner findes som hidtil i forskellige udgaver og kvalitet samt med egenskaber alt efter hvilket brug og område de skal benyttes i.
Til digital antennemodtagelse i DK skal benyttes UHF antenne.
Vi anbefaler klart brug af standard UHF antenne i god kvalitet og fraråder generelt brug af små såkaldte "Digitale plastic dimser/antenner" med indbyggede forstærkere. Disse plastic antenner har meget dårlige egenskaber og skaber ofte problemer, ligesom den indbyggede forstærker ofte er helt unødvendig mange steder i landet. Endvidere er disse antenner særdeles "uliniære". Dvs., at antennen i kraft af sine egenskaber modtager og forstærker de forskellige frekvenser meget uens, er yderst påvirkelige i forhold til forstyrrelser, vejrforhold herunder høj- og lavtryk, hvorefter der opleves hyppige billede/lydudfald og pixel (firkanter) i billede. Samtidig kan disse aktive antenne på kort sigt vise sig at være en yderst dårlig investering i forhold til den kommende LTE/4G udsendelse (mobilt bredbånd) på 800 MHz. De første "digitale antenner" med indbygget LTE filter er nu også dukket op på markedet. Drop også disse antenner, da det indbyggede filter er for dårlig. Filtrering (dæmpning) skal under alle omstændigheder ALTID foregå inden forstærkning.

"Grønne dækningskort" - Antennemodtagelse: i DK er det digitale terrestriske jordbaserede antennesignal (benævnt som DVB-T eller DTT) udsendt med næsten 100 % teoretisk dækning, uden brug af forstærker til 1. tilslutningspunkt.
Udsendelsen/dækningen er "TEORETISK", dvs. baseret på FRIT SIGTE i 10 M HØJDE målt med passiv UHF antenne.
Det officielle Danmark (herunder DR og Erhvervsstyrelsen) anskueliggør dette flere steder, hvor man måske BØR/SKAL læse alt omkring emnet.
Den kommercielle TV-udbyder Boxer viser ligeledes disse "Grønne dækningskort" med salg for øje.
Uanset om man er til gratis licensbetalt tv eller Boxer TV på samme tid, bør man læse ALT, da korrekt modtagelse ER helt afhængig af beliggenhed og antenneinstallation.
Vi foreslår dog, at du forinden kontakter en vidende antenneinstallatør på området og her hører om mulighederne for netop dit område kobineret med indkøb af korrekt antennemateriel - installatøren er ligeledes ofte såvel forhandler som installatør.   

LTE/4G/800 MHz båndet: tidligere brugt til tv-modtagelse via antennesignal . En del af dette UHF bånd (791 til 821 MHz) er ved tidligere medieforlig inddraget og skal fra 1/1-13 benyttes til udsendelse af mobilt bredbånd. TDC og Telenor/Telia tilbyder denne bredbåndsmulighed.
Følgende bør iagttages:
- Antenner med indbygget forstærker bør ikke anvendes.
- For kraftigt signal direkte på/ved antenne kan give problemer.
- Brug kun "anerkendte" kvalitetsprodukter, herunder kabler, stik osv., til digital tv modtagelse.
- Køb ikke LTE filter førend du har et problem.
- Stil krav til dokumentation af en UVILDIG LTE filter test, idet langt de fleste filtre er spild af penge i forhold til det samlede LTE netværk og de tv frekvenser, som filteret skal beskytte.
- Uvildig LTE filter test er tilgængelig hos SI ONLINE. 

T2/Boxer TV: nyere standard/videreudvikling af MPEG4 på det jordbaserede antennesignal. T2 standarden bruges pr. 1/4-12 af Boxer TV på frekvens MUX5 til bl.a. at udsende en række programmer i HD. For at kunne modtage T2 signal skal TV eller boks have T2 tuner indbygget. 

MPEG2 til MPEG4/TV2 betaling: den 11/1-12 overgik det jordbaserede antennesignal i DK til udelukkende at blive udsendt i MPEG4 standarden og fra samme dato overgik TV2 Danmark til betaling jf. tidligere medieforlig.

Frekvens MUX: der udsendes p.t. 5 frekvens MUX på det jordbaserede antennesignal i DK. MUX 1 og 2 benyttes til licens TV medens MUX 3, 4 og 5 benyttes af Boxer TV. Fra efterår 2013 tager Boxer yderligere en MUX i brug (Mux6), som ligeledes udsendes i T2.

DVB-T/DTT: digitalt jordbaseret antenne signal via sendemaster - i DK har der siden 1/11-09 kun været udsendt digitalt antennesignal. Signalet udsendes på UHF båndet og modtages med UHF antenne. P.t. kan der gratis modtages: DR1, DR2, DR HD, DR Ramasjang, DR Kultur, DR Update, TV2, Lokal-TV og Folketings Kanalen. Desuden tilbyder Boxer via samme antennesignal ca. 30 betalingsprogrammer.
I flere landsdele vil det også være muligt at modtage gratis nabolands-tv (svensk og tysk).
Fremføring til/i husstanden foregår fra antenne via antennekabel (coax kabel).
I DK er der ca. 98% dækning på DR programmer og ca. 96% dækning på Boxer programmer - dog skal der som altid tages forbehold for beliggenhed og områder.
Stueantennemodtagelse er meget usikker. Antennemodtagelse via loftmontering kan lade sig gøre alt efter beliggenhed.
Pr. 11/1-12: Kun Mpeg4 signal i DK/TV 2 bliver betalingsprogram.
Pr. 1/4-12: Boxer begynder at sende flere programmer i standarden T2 (videreudvikling af Mpeg4).

TV-Specifikationer:
HD, HDReady, FullHD, Scart, Component, Composite, Kontrast, Dynamisk Kontrast, Responstid, LED, LCD, Plasma, 720p, 1080i, 1080p, 3D, InternetTV, USB osv. osv.
Der er ikke grænser for hvad dit tv kan og hvor mange specifikationer/ tal producenter kommer med.
Stol som udgangspunkt aldrig på disse specifikationer!
Opgør dit behov og søg råd hos venner, familie og "fagmanden" inden du køber.
Husk, at det digitale tv ikke kan forbedre kvaliteten af din TV-Udbyders digitale koncept - det digitale tv kan dog altid gøre det ringere!

CAM-Modul: indstiksmodul til tv og forskellige bokstyper, hvori programkort isættes med henblik på afkodning af betalingsprogrammer. CAM modul skal vælges alt efter tv-udbyder og deres kodningssystem, ligesom modultype er vigtig i forhold til tv.

DVB-S: digitalt baseret signal via satellit - i DK findes bl.a. de nordiske programudbydere Canal Digital og Viasat.
Ikke nordiske programmer kan i DK også modtages fra andre satellitpositioner.
Fremføring til/i husstanden foregår fra parabolskærm via antennekabel (coax kabel).
Parabolskærm kræver "frit sigte" til satellitposition.

DVB-C: digitalt baseret signal via kabel-tv eller fællesantenneanlæg, hvor der som regel også i samme kabel udsendes analog signal.
På kabel-tv området tilbyder bl.a. You See (TDC ejet), Telia Stofa og ComX dette koncept.
Konceptet kan også benyttes til selvstændige fællesantenneanlæg.
Fremføring i husstanden er antennekabel (coax kabel).

Bredbånds TV: digitalt baseret signal via eksisterende telefonlinie (kobberkabel).
Flere leverandører på området. De mest kendte er TDC (HomeTrio) og Telia Stofa.
Fremføring i husstanden foregår via netværkskabel, hvor hvert aktivt TV skal have selvstændigt kabel og tv-boks.
Ofte vil der være begrænsninger i antal tændte tv og pc på samme tid, da al data kommer fra samme linie, ligesom afstand til telefoncentral kan være af meget stor betydning.

FiberNet: digitalt baseret signal via lysleder udviklet af el-selskaber.
Konceptet har vist sig at være meget svært at sælge og mange el-selskaber har stort underskud på området eller siden afhændet/solgt konceptet.
I øst/nordsjælland har Dong i 2009 bortsolgt deres FiberNet til TDC.
Fremføring i husstanden foregår via netværkskabel, hvor hvert aktivt TV skal have selvstændigt kabel og tv-boks.

TV via PC/Streaming tjenester: digitalt baseret via eksisterende datanet/internet forbindelse.
Området er af nyere dato med begrænset udvalg og p.t. fastlåste muligheder. Konceptet stiller krav til såvel forbrugerens udstyr som streaming udbyderens teknik samt ikke mindst internet hastighed og PC billedkvalitet hos slutbruger.
Ofte vil det være forbundet med ekstra omkostninger for forbrugeren.
Nyeste skud på stammen er her amerikanske Netflix (film/serieudlejer). En anden "udlejer" amerikanske HBO har også varslet deres ankomst til det danske marked i løbet af 2013.
Mange af disse tjenester har reelt intet med almindeligt tv at gøre, da det udelukkende drejer sig om "udlejning" af film og serier som vi kender det fra bl.a. Blockbuster, diverse Play og Go tjenester - og dermed igen med ekstra omkostninger.  

Afslutning: intet er som tidligere og hvem siger det skal være sådan. Den digitale verden og de muligheder den giver stiller  større krav til beslutningstageren.
Derfor følgende råd:
- gør dine behov op,
- stil krav til udstyrets brugerflade, herunder menu- og programstyring samt dansk brugervejledning,
- kræv at udstyret opfylder de standarder som gælder for det danske digitale marked,
- pas på nethandel af digitalt udstyr, hvor der kan være tale om parallelimport og dermed forkert software, dårligere garanti og service forpligtelser,
- undersøg programmuligheder/udbud/priser,
- undersøg "hastighed", beliggenhed til central, antal mulige brugere i husstanden i forhold til "netbaserede" løsninger,
- undersøg hvorvidt nuværende kabelføring i husstand kan genbruges,
- undersøg hvor mange tv som kan tilsluttes,
- undersøg evt. optagemuligheder,
- undersøg meromkostninger ved flere tilslutninger,
- husk ALTID at læse det med små bogstaver.