Fra den 1. april 2006 vil et landsdækkende sendenet være i kraft, hvorfra der udsendes digitale antennesignaler og i første omgang DR1, DR2 og TV2 (prøveudsendelser er mange steder allerede i gang).

På længere sigt betyder dette, at de nuværende analoge antennesignaler vil lukke.
Analog lukning i DK er besluttet til oktober 2009.

Hvad er de væsentligste forskelle på digital og analog antennemodtagelse?

 • Med den digitale teknik kan én sendefrekvens udsende flere programmer alt efter standard og hvor meget udbyder ønsker at "presse" kvaliteten. Den analoge teknik kan kun udsende ét program pr. sendefrekvens
 • Med den digitale teknik er det "alt eller intet", dvs. der er ikke noget der hedder "sne, skygger el. andre problemer med billedkvaliten". Er signalstyrken i orden er kvaliteten perfekt
 • Mulighed for at 2-vejs kommunikation mellem programudbyder og bruger med den digitale teknik
 • Mulighederne er reelt teoretisk uendelige med digital teknik - hermed stiller teknikken i høj grad også krav om god og korrekt software.

Hvad skal ændres på nuværende antenneanlæg for at kunne se digitalt antennesignal?

 • DVB-T bliver udsendt på UHF-båndet fra de nuværende TV2 sendemaster, hvorefter mange antenneanlæg allerede vil være delvist forberedt til modtagelse
 • Kvaliteten af antennemateriellet er selvfølgelig afgørende da modtagelse som tidligere nævnt er ”alt eller intet”
 • På antenneanlæg hvor der er flere antenner med brug af frekvensbestemte filtre/forstærkere vil dette i nogle tilfælde skulle ændres

Hvad med mit nuværende TV og DVB-T modtagelse?

 • Hvis ellers det udvendige antenneanlæg er ok vil et TV med indbygget digital tuner kunne vise de nye signaler
 • Stort set alle nuværende TV apparater på markedet har dog kun en analog tuner indbygget (også nuværende fladskærme der er HD-ready), derfor vil de ikke alene kunne modtage de nye digitale TV-signaler
 • Såfremt man har et analog TV skal der derfor bruges en modtageboks/receiver, der kan modtage det digitale antennesignal og herefter vise det i det analoge TV (hvilket allerede kendes for modtagelse af digitalt satellit TV – modtageboks/receiver er dog ikke den samme, selvom nye såkaldte combo-bokse er ved at komme på markedet)
 • En anden mulighed vil være at placere en anden form for modtager enhed centralt på signalkablet, hvorefter man uafhængig af hinanden kan se de forskellige programmer i husstanden uden brug af modtagebokse/receivere ved hvert TV.

Uanset om man kan li' det eller ej "så er fremtiden digital".

I flere europæiske lande er man i fuld gang med et nyt digitalt sende-net.
Således sender f.eks. Sverige, Tyskland og England allerede digitale antenne signaler.
Tyskland har allerede lukket flere analoge sendemaster og Sverige lukker for deres analoge sending allerede i oktober 2007.

Digital radio (DAB) er som bekendt allerede i gang i DK